Към съдържанието

bambaaf - strefie
  • Статуси
    STATUSI: Грим отдавна е изгубил човешкото в себе си и се е отдал напълно на холлоуската си форма. От време на време определени случки или думи събуждат някакви проблясъци в съзнанието му, но това са единствено сенки на спомени. През повечето време Грим обикаля Хуеко Мундо, дебнейки слаби холоули, които да погълне. Същност вълка съвсем наскоро

История

Istoriq: Грим отдавна е изгубил човешкото в себе си и се е отдал напълно на холлоуската си форма. От време на време определени случки или думи събуждат някакви проблясъци в съзнанието му, но това са единствено сенки на спомени. През повечето време Грим обикаля Хуеко Мундо, дебнейки слаби холоули, които да погълне. Същност вълка съвсем наскоро бе достигнал съзнателна мисъл, поради факта, че той бе започнал като изключително слаб холоу и развиването му в тази по-висша форма му бе отнело доста време. Новите способности и съзнание му позволяваха да размишлява тактически над състоянието на Хуеко, макар че тези аранкари не му харесваха и като цяло не се доверяваше на тези човешки форми. 
Целта в близкото бъдеще на Холлоу-а бе да натрупа още повече мощ и да се вмъкне в света на хората, където плячката бе изобилна.

Описание

opisanie: Грим отдавна е изгубил човешкото в себе си и се е отдал напълно на холлоуската си форма. От време на време определени случки или думи събуждат някакви проблясъци в съзнанието му, но това са единствено сенки на спомени. През повечето време Грим обикаля Хуеко Мундо, дебнейки слаби холоули, които да погълне. Същност вълка съвсем наскоро бе достигнал съзнателна мисъл, поради факта, че той бе започнал като изключително слаб холоу и развиването му в тази по-висша форма му бе отнело доста време. Новите способности и съзнание му позволяваха да размишлява тактически над състоянието на Хуеко, макар че тези аранкари не му харесваха и като цяло не се доверяваше на тези човешки форми. 
Целта в близкото бъдеще на Холлоу-а бе да натрупа още повече мощ и да се вмъкне в света на хората, където плячката бе изобилна.
PRAZNI: Грим отдавна е изгубил човешкото в себе си и се е отдал напълно на холлоуската си форма. От време на време определени случки или думи събуждат някакви проблясъци в съзнанието му, но това са единствено сенки на спомени. През повечето време Грим обикаля Хуеко Мундо, дебнейки слаби холоули, които да погълне. Същност вълка съвсем наскоро бе достигнал съзнателна мисъл, поради факта, че той бе започнал като изключително слаб холоу и развиването му в тази по-висша форма му бе отнело доста време. Новите способности и съзнание му позволяваха да размишлява тактически над състоянието на Хуеко, макар че тези аранкари не му харесваха и като цяло не се доверяваше на тези човешки форми. 
Целта в близкото бъдеще на Холлоу-а бе да натрупа още повече мощ и да се вмъкне в света на хората, където плячката бе изобилна.